Zářijové události se zaměřením na vědu a techniku na Univerzitě Pardubice

Akce, služby, aktivity |

Měsíc září se na Univerzitě Pardubice nese v duchu populárně-naučných akcí se zaměřením na vědu a techniku. Přijďte si rozšířit obzory na dvory školy.
Univerzita Pardubice připravila na září 2012 akce pro širokou veřejnost se zaměřením na popularizaci vědy a techniky.

Science Café

Science Café je cyklus neformálních diskusních večerů vědců a lidí spjatých s vědou se zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti. Večery jsou zasvěcené společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat na to, co je zajímá. Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.

Tématem nejbližšího diskusního večera, který se koná 18. září od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České) bude Hospodaření s nerostnými zdroji – současná globální situace. Vstup na akci je volný.

Věda a technika na dvorech škol

UPCE ve spolupráci s čtyřmi fakultami – Fakultou chemicko-technologickou, Dopravní fakultou Jana Pernera, Fakultou elektrotechniky a informatiky a Fakultou zdravotnických studií – připravila pro studenty a žáky škol zážitkové dílny, jejichž cílem je ukázat svět moderních technologií a technické a přírodovědné disciplíny hravou formou a vzbudit nebo posílit tak zájem mládeže o technické a přírodovědné obory, případně je motivovat k jejich dalšímu studiu.

Zážitkové a zábavné aktivity jsou určeny především žákům, studentům a pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Pardubického kraje, ale mohou je navštívit i další zájemci včetně rodičů žáků. Prezentace se konají přímo v regionu, ve městech, kde školy sídlí.

Termíny konání jsou:

  • 19. a 20. září 2012
  • 26. a 27. září 2012 – tentokrát ve spolupráci s třemi fakultami bez Fakulty zdravotnických studií.

Detailní informace naleznete na webových stránkách školy.

 

Zdroj: UPCE.czKomentáře