Volba povinných předmětů – zájem o maturitu z matematiky roste

Aktuality |

Jaké jsou důvody pro četnější volbu maturitní zkoušky z matematiky? Získává u žáků na významu nebo je láká menší náročnost? Jak je to s volbou úrovně obtížnosti?
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT zveřejnilo statistiky o počtech přihlášených studentů k maturitní zkoušce pro jaro 2012. Ze zprávy vyplývá, že poměr studentů maturujících z matematiky ku cizímu jazyku vzrostl ze 40:60 na současných 44:56.

V množství maturantů z matematiky se jedná o meziroční nárůst o 2800 studentů, který CERMAT odůvodňuje vyšší neúspěšností zejména v německém jazyce. Studenti gymnázií pak ve zkoušce z cizího jazyka vidí větší zátěž, neboť se skládá ze tří dílčích částí. Celkově poklesl zájem o jazyk o 9,8 %, což představuje 5 800 studentů.

Němčina maturanty neláká

Ke změně došlo i ve volbě cizích jazyků. Poměr mezi angličtinou a němčinou byl již vloni 80:17, avšak letos se rozdíl ještě prohloubil na 83:13. Zájem o němčinu opadl o celých 28 %, přičemž naopak o 16 % posílila ruština.

Ve volbě obtížnosti jsou změny minimální. O 2 % vzrostl zájem o vyšší úroveň matematiky, u českého a cizího jazyka naopak o 2 % zájem poklesl.

Podle průzkumu Hospodářských novin již některé vysoké školy maturitu alespoň částečně zohledňují v přijímacím řízení.  Nejvíce se jedná o technicky zaměřené obory (např. ČVUT – fakulta stavební a elektrotechniky, MU – fakulta informatiky, VUT – fakulty strojní, elektrotechniky). To může být také dalším důvodem pro častější volbu matematiky. Další část VŠ k maturitě jen přihlíží – např. právnická fakulta Univerzity Karlovy uděluje bez ohledu na úroveň obtížnosti až 10 bodů při vyznamenání.

Aktuální postoj vysokých škol a fakult ke státní maturitě můžete nalézt na jejich webech nebo se můžete dotázat u studijního oddělení.

Zdroj: Cermat, Ihned.czKomentáře