Přehledné shrnutí: hlavní změny státní maturity 2012 v číslech

Aktuality |

Státní maturita prošla od loňska několika důležitými změnami. Vláda odložila „plný model“ maturitní zkoušky, který bude spuštěn až od roku 2013. Přesto maturanty i školy čekají čtyři klíčové změny.
První změnou u státních maturit je samotné pořadí zkoušek. To se navrací k systému před zavedením státní maturity, takže se nejdříve konají praktické a písemné zkoušky, a až poté ústní.

Dále se mění termíny vydávání vysvědčení, protokolů a výpisů výsledků. V principu se urychlí a celkově zkrátí doba čekání, která v roce 2011 komplikovala mnoha studentům přijímací zkoušky na VŠ. Nově obdrží studenti výpis výsledků didaktických testů 15. května, před zahájením ústní části. CERMAT zpřístupní maturitní vysvědčení školám nejpozději 3 pracovní dny po ukončení ústních/profilových zkoušek. Do dalších tří dnů musí školy úspěšným maturantům vysvědčení předat.

Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky bude školám uveřejněn současně do 15. června 2012.

Studenti maturující na podzim obdrží vysvědčení tři pracovní dny po předání výsledků školy CERMATu. Protokol o výsledcích společné části bude následně uveřejněn do 25. září 2012.Systém hodnocení písemných prací

Změna hodnocení písemných prací

Zásadní proměnou prošel i systém hodnocení písemných prací, který přešel ze škol na CERMAT, Odpovědnost se tak přesunula ze škol na stát, aby došlo ke snížení administrativní zátěže škol. CERMAT v současnosti disponuje vyškolenými pracovníky, kteří budou žáky hodnotit anonymně – nebudou znát střední školu, ani obor studia hodnoceného studenta, což má zvýšit nezávislost hodnocení písemných prací. CERMAT očekává, že tyto změny povedou k mírnému nárůstu neúspěšnosti maturantů, a to zejména u písemek z němčiny (o 6 – 9%), z angličtiny (2 – 4%) a z češtiny (1 – 2%).

Nová pravidla opravných zkoušek

Čtvrtá změna se týká pravidel opravných zkoušek. Pokud žák určitou dílčí zkoušku nesloží, nemusí ji opakovat celou, ale opravuje pouze tu dílčí část, ve které neuspěl. To neplatí, pokud si žák pro opravu zvolí jinou obtížnost zkoušky, než ve které konal zkoušku původně. V takovém případě musí absolvovat všechny dílčí zkoušky znovu. Tato změna je platná od jara 2012 i pro žáky opakující zkoušku z roku 2011.

K letošnímu jarnímu termínu je přihlášeno 103 100 studentů, což představuje pětiprocentní nárůst proti roku 2011. „Prvomaturantů“ je však pouze 95 300, takže jejich počet klesl o 3%. Největší pokles přihlášek zaznamenalo nástavbové studium (-13,6%). Opravné, náhradní i řádné zkoušky absolvuje 7 830 maturantů zapsaných v roce 2011. Z celkového počtu přihlášených k maturitě v minulém roce tvoří 8%.

Od příštího roku bude již zaveden „plný model“ maturity. Namísto dvou budou studenti ve společné části maturovat povinně ze tří zkoušek. Pevně určené budou český jazyk a literatura a cizí jazyk. Pro třetí zkoušku si budou moci vybrat z matematiky, občanského a společenskovědního základu a informatiky.

Cermat odhaduje růst neúspěšnosti u povinného cizího jazyka z 10 na 15-18%. Informatika by neměla být v žádném případě snadnější alternativou a bude mít svoji teoretickou i praktickou část.

 

Zdroj: Novamaturita.czKomentáře