Na poslední chvíli: obor Ruský jazyk a literatura na FF UK

Aktuality |

Ještě stále lze podat přihlášku na nově akreditovaný obor Ruský jazyk a literatura Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Do 30. dubna 2012 lze podat přihlášku na nově akreditovaný obor Ruský jazyk a literatura, který otevřela Filozofická fakulta na Univerzitě Karlově od akademického roku 2012/2013.

Samotná přijímací zkouška se bude konat od 4. do 20. června 2012. Fakulta pořádá i náhradní termín ve dnech 27. až 29. června 2012.

Přijímací řízení je založeno na ústním pohovoru, který má otestovat uchazečovu minimální znalost ruského jazyka na úrovni A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Dále budou také kladeny otázky ověřující orientaci v ruské literatuře a dějinách a kultuře Ruska.

Podle informací Ústavu východoevropských studií si student během bakalářského studia komplexně osvojí teoretické i praktické poznatky o studovaném regionu, praktické komunikativní kompetence a odbornou orientaci v podmínkách Ruska i ruskojazyčných zemí.

Přihlášku lze podat jak elektronicky přes web fakulty, tak i prostřednictvím vyplněného tiskopisu SEVT. V druhém případě je nutné přihlášku podepsat, doložit dokladem o zaplacení administrativního poplatku (ústřižek složenky, doklad o bankovním převodu nebo doklad z pokladny FF UK) a doručit na Referát přijímacího řízení, nám. J. Palacha 2, Praha 1.

Podrobné informace o průběhu a podmínkách přijímacího řízení spolu se seznamem doporučené literatury k přijímací zkoušce naleznete zde.

 

Zdroj: uves.ff.cuni.czKomentáře