Na poslední chvíli: 2. kolo přijímacího řízení na brněnskou FEKT VUT

Aktuality |

Jste zaměření na technické obory? Zvažujete studium na vysoké škole, ale zatím jste v přijímacím řízení neuspěli? Nyní máte možnost, tak neváhejte!
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně vyhlásilo 2. kolo přijímacího řízení do všech oborů bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika v prezenční i kombinované formě. Druhé kolo přijímacího řízení je však určeno pouze pro ty uchazeče, kteří splní některou z níže uvedených podmínek pro přijetí bez přijímací zkoušky.

Podmínky pro přijetí v 2. kole přijímacího řízení:

Uchazeč dosáhl úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a současně splnil alespoň jednu z následujících podmínek:

  • Uchazeč maturoval nebo absolvoval přípravný kurz z matematiky na FEKT a dosáhl klasifikace 1 nebo 2.
  • Uchazeč maturoval nebo absolvoval přípravný kurz z fyziky na FEKT a dosáhl klasifikace 1 nebo 2.
  • Uchazeč dosáhl na střední škole  průměru známek  lepšího než 2,0. Údaj se vypočte jako aritmetický průměr známek na závěrečném vysvědčení v 1., 2. a 3. ročníku a na vysvědčení za první pololetí 4. ročníku. Je třeba doložit úřední potvrzení ze střední školy o dosaženém průměru (formulář žádosti viz e-přihláška).
  • Uchazeč  absolvoval Národní srovnávací zkoušky a dosáhl v testu z matematiky hodnocení minimálně 60,0% nebo v testu obecných studijních předpokladů (OSP Z) ve všech třech částech hodnocení minimálně 60,0%, nebo v rozšířeném testu obecných studijních předpokladů (OSP R) hodnocení minimálně 60 % v prvních třech částech.

Děkanka může rozhodnout o případném prominutí přijímací zkoušky  ve výjimečných případech, např. u uchazečů, kteří dosáhli vynikajících výsledků v činnostech souvisejících s oborem studia (olympiády, středoškolské odborné soutěže, apod.).  V tomto případě je třeba žádost o přijetí zdůvodnit  a dosažení vynikajícího výsledku doložit.

Přihlášky můžete podávat do 10. srpna 2012 elektronicky na webových stránkách VUT.

 

Zdroj: feec.vutbr.czKomentáře