I v září dny otevřených dveří na Univerzitě Jana Amose Komenského

Aktuality |

Největší soukromá univerzita v Česku, Univerzita Jana Amose Komenského v Praze, pořádá i v září dny otevřených dveří pro veřejnost.
UJAK připravil ve dnech 3. a 4. září 2012 den otevřených dveří, který se bude konat V Roháčově ulici 69, Praze, a zájemcům zpřístupní své učebny i audiovizuální studio. Návštěvníci se dozvědí vše o univerzitě, možnostech studia a oborech, které se na UJAK vyučují.

Těšit se můžete i na setkání se zástupci instituce včetně vyučujících profesorů, s nimiž se můžete poradit o vhodném výběru studijního programu.

V současnosti UJAK nabízí 11 studijních oborů v prezenční a kombinované formě studia. Studovat zde můžete jak bakalářská, tak navazující magisterská, inženýrská i doktorská studia s humanitním či ekonomickým zaměřením. Nabídku doplňuje i program MBA s akreditaci FIBAA, jež zajišťuje úroveň kvality studia srovnatelnou se světovými univerzitami.

Z oblasti cizích jazyků škola umožňuje studentům složit mezinárodní certifikát TELC.

Harmonogram dnů otevřených dveří

Den

Čas

Obory

Program

3. září

15.30

Humanitní zaměření

Vzdělávání dospělých (Bc.)

 

 

 

Andragogika (Mgr.,PhDr.,Ph.D.)

 

 

 

Manažerská studia (Bc.)

 

 

 

Speciální pedagogika (Bc., Mgr., PhDr., Ph.D.)

 

17.00

Mediální komunikace

Sociální a masová komunikace (Bc., Mgr.)

 

 

 

Audiovizuální komunikace a tvorba (Bc.)

 

 

 

Scénická a mediální studia (Bc.)

4. září

15.30

Ekonomicko-manažerské

Evropská hospodářsko-správní studia (Bc., Ing.)

 

 

 

Management cestovního ruchu (Bc., Ing.)

 

 

 

Právo v podnikání (Bc.)

 

 

 

Bezpečnostní studia (Bc.)

 

 

 

Pojišťovnictví (Bc.)

 

17.00

Bc. pro absolventy VOŠ

Evropská hospodářsko-správní studia

 

 

 

Management cestovního ruchu

 

 

 

Sociální a masová komunikace

 

 

 

Vzdělávání dospělých

 

 

 

Bezpečnostní studia

 

Zdroj: ujak.czKomentáře