I malá města mají vysoké školy…

Aktuality |

Cheb, Litvínov, Jindřichův Hradec, Vodňany, Karviná, Uherské Hradiště, … Ptáte se, co mají tato města společného? Odpověď není na první pohled zřejmá: ve všech těchto městech lze studovat na VŠ. Jaká je v nich nabídka oborů? Jaké má studium v malém městě výhody a nevýhody?
Vysoké školství v ČR již dávno není doménou velkých měst. I některá menší města se stala sídly fakult, v jiných případech založily některé zavedené fakulty pobočky v jiných městech.

 

Fakulty, které sídlí mimo krajská města (a mimo Prahu)

Jindřichův Hradec

VŠE v Praze – Fakulta managementu

 

Karviná

Slezská univerzita v Opavě – Obchodně podnikatelská fakulta

 

Kladno

ČVUT v Praze – Fakulta biomedicínského inženýrství

 

Lednice na Moravě

MENDELU – Zahradnická fakulta

 

Litomyšl

Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování

 

Uherské Hradiště

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta logistiky a krizového řízení

 

Vodňany

Jihočeská unverzita v Českých Budějovicích – Fakulta rybářství a ochrany vod

 

Ve většině případů se jedná o fakulty nabízejících méně časté obory či jsou specializovány na užší oblasti.

 

Pobočky fakult se sídlem v jiném městě

Děčín
Fakulta dopravní ČVUT (obory: Dopravní systémy a technika, Automatizace a informatika, Management a ekonomika dopravy a telekomunikací), Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT (obor: Softwarové inženýrství v ekonomii)

 

Cheb

Ekonomická fakulta ZČU (obory: Podniková ekonomika a management, Management obchodních činností)

 

Chomutov

Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP (obor: Řízení výroby)

 

Karlovy Vary

Fakulta životního protředí ČZU (obor: Územní technická a správní služba)

 

Litvínov

Fakulta životního protředí ČZU (obor: Územní technická a správní služba)

 

Most

Fakulta životního prostředí UJEP (obor: Ochrana životního prostředí)

 

Tábor

Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU (obor: Lázeňství a turismus)

 

Telč

Univerzitní centrum Masarykovy univerzity

 

 

Výhody studia v menších městech

  • Zpravidla nižší náklady na studentský život (ubytování, …)

  • „Klid na studium“ – menší nabídka nejrůznějších akcí vede zpravidla k většímu soustředění se na studium

  • Úspora času – doprava po menším městě zabere zlomek času oproti městům jako Praha, Brno či Ostrava

Nevýhody

  • Menší možnosti získat přivýdělek, nižší hodinové sazby u brigád

  • Méně bohatý kulturní život

  • Méně kontaktů na studenty jiných oborů a VŠ

 

Komentáře