Fakulta informačních technologií ČVUT akceptuje dobrý výsledek u státních maturit

Aktuality |

Fakulta informačních technologií je další školou, která akceptuje dobrý výsledek u vyšší obtížnosti maturity z matematiky.
Na titulní stránce FIT ČVUT se objevila krátká zmínka, že „…Úspěšný absolvent státní maturitní zkoušky z matematiky ve vyšší úrovni (úspěšnost žáka v maturitě 70 % – 100 %) bude přijat do bakalářského programu Informatika na Fakultu informačních technologii ČVUT bez přijímacích zkoušek“.

Jedná se tedy o totožné kritérium, které jsme zmiňovali před dvěma dny v případě brněnské Fakult informatiky.

Na přesné podmínky pro přijetí si podle stránek FIT ČVUT máme počkat do prosince, kdy budou příslušné dokumenty schváleny Akademickým senátem.Komentáře