Druhá kola přijímacích zkoušek

Aktuality |

Nedostali jste se na VŠ, nevyšla vám maturita nebo jste se rozhodli jít studovat teprve nyní? Přinášíme vám přehledné shrnutí druhých kol přijímacích zkoušek.
Škola

Fakulta

Detail

Uzávěrka

VŠE

Fakulta informatiky a statistiky

kromě oboru ME a 1. kolo pro obor PIS

4. 7. 2012

Fakulta informatiky a statistiky

pouze obor PIS

31. 8. 2012

Fakulta managementu

 

15. 7. 2012

ČVUT

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 

15. 8. 2012

Fakulta dopravní

 

20. 8. 2012

ČZU

Institut tropů a subtropů

 

28. 7. 2012

Fakulta lesnická a dřevařská

 

20. 7. 2012

UK

Katolická teologická fakulta

 

20. 7. 2012

JČU

Teologická fakulta

 

17. 8. 2012

Fakulta rybářství a ochrany vod

 

3. 8. 2012

VUT

Fakulta chemická

 

1. 8. 2012

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 

10. 8. 2012

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Angličtina v elektrotechnice a informatice

31. 7. 2012

Mendelu

Zahradnictví

 

20. 8. 2012

VFU

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 

20. 7. 2012

TUL

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 

15. 8. 2012

Fakulta strojní

 

31. 8. 2012

Ústav zdravotnických studií

 

10. 8. 2012

UJEP

Fakulta výrobních technologií a managementu

 

25. 8. 2012

Filozofická fakulta

 

20. 8. 2012

Pedagogická fakulta

 

20. 8. 2012

Přírodovědecká fakulta

 

20. 8. 2012

Fakulta životního prostředí

 

20. 8. 2012

UPOL

Přírodovědecká fakulta

 

15. 7. 2012

Cyrilometodějská teologická fakulta

 

31. 7. 2012

VŠB

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 

13. 7. 2012

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 

15. 7. 2012

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

 

10. 8. 2012

Fakulta stavební

 

15. 7. 2012

Fakulta strojní

 

13. 7. 2012

Hornicko-geologická fakulta

 

15. 8. 2012

Univerzitní studijní programy

 

31. 7. 2012

VŠPJ

Všechny bakalářské studijní obory

 

20. 7. 2012

UPCE

Dopravní fakulta Jana Pernera

 

15. 8. 2012

Fakulta ekonomicko-správní

 

31. 7. 2012

Fakulta chemicko-technologická

 

18. 9. 2012

Fakulta restaurování

 

22. 9. 2012

Fakulta zdravotnických studií

 

13. 9. 2012

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 

20. 8. 2012

SU

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

 

1. 7. 2012

Matematický ústav

 

27. 7. 2012

Fakulta veřejných politik

 

31. 8. 2012

Obchodně podnikatelská fakulta

 

17. 8. 2012

VŠTE

Stavitelství/Ekonomika a management

 

3. 8. 2012

UTB

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bezpečnost společnosti

30. 6. 2012

ZČU

Fakulta elektrotechnická

 

20. 8. 2012Komentáře