Studentská soutěž Diplomová práce roku 2012

Akce a mimoškolní aktivity |

ICT Unie organizuje studentskou soutěž Diplomová práce roku 2012. Za jakým účelem vznikla a kdo se jí může zúčastnit?
ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, pořádá již sedmý ročník soutěže Diplomová práce roku. Cílem soutěže je zviditelnit úspěšné studenty technických oborů, zvýšit prestiž odborného studia zaměřeného na informační a komunikační technologie (ICT) a zmenšit mezeru, která mezi akademickým prostředím a komerčními firmami stále přetrvává.

Soutěž, jež zaštiťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu, obsahuje celkem pět kategorií:

 

-          Systémy pro podporu řízení vývoje software.

-          Flexibilní IT služby.

-          Podnikové informační systémy, ostatní IT práce.

-          Změny v přístupu pořizování a provozování ICT v podnicích a státní/veřejné správě.

-          Využití cloud technologií v praxi.

 

Každá kategorie tak má svého partnera (Česká pošta, T-Systems, ABRA Software, AutoCont, Telefónica).

Autor či autorka vítězné práce v každé z pěti kategorií obdrží finanční odměnu 50 000 korun a nabídku pracovní pozice ve společnosti, která je partnerem dané kategorie. Soutěžící na druhém místě v dané kategorii získá 10 000 korun a na třetím místě 5 000 korun (na čtvrtém až šestém místě pak 1 000 korun). Soutěžní práce bude posuzovat a o pořadí rozhodne odborná porota sestavená z předních osobností oboru ICT v Česku.

Do soutěže se mohou přihlásit studenti denního nebo distančního studijního programu na některé z vysokých škol v České republice, kteří v akademickém roce 2012/13 obhájili bakalářskou nebo diplomovou práci. Uzávěrka přihlášek pro letošní ročník je 15. července 2012.

 

Zdroj: TZ ICT UnieKomentáře