Dny otevřených dveří: listopad-prosinec 2010

Akce a mimoškolní aktivity |

Průběžně doplňovaný kalendář dnů otevřených dveří na vysokých školách v ČR
Dny otevřených dveří: listopad-prosinec 2010

Přinášíme vám pravidelně aktualizovaný seznam dnů otevřených dveří na jednotlivých fakultách či VŠ, které můžete navštívit v posledních měsících roku 2010. Doporučujeme vám, abyste si ve vlastním zájmu překontrolovali termín na stránkách příslušné fakulty či vysoké školy.

20.11.2010 – UK v Praze – celouniverzitní den otevřených dveří

24.11.2010 – Bankovní institut VŠ

24.11.2010 – UK v Praze – Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

26.11.2010 – TU v Liberci – Ekonomická fakulta

26.11.2010 – Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování

1.12.2010 – UK v Praze – Pedagogická fakulta

2.12.2010 – UK v Praze – Matematicko-fyzikální fakulta

2.12.2010 – UK v Praze – Fakulta tělesné výchovy a sportu

3.12.2010 – VUT v Brně – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

10.12.2010 – UTB ve Zlíně – Fakulta humanitních studií

16.12.2010 – VUT v Brně – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

20.11.2010 UK v Praze
24.11.2010 Bankovní institut VŠ
24.11.2010 UK v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
26.11.2010 TU v Liberci Ekonomická fakulta
26.11.2010 U Pardubice Fakulta restaurování
1.12.2010 UK v Praze Pedagogická fakulta
2.12.2010 UK v Praze Matematicko-fyzikální fakulta
2.12.2010 UK v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu
3.12.2010 VUT v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
10.12.2010 UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií
16.12.2010 VUT v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií


Komentáře