Dny otevřených dveří: leden-únor 2011

Akce a mimoškolní aktivity |

Pravidelně aktualizovaný seznam dnů otevřených dveří na vysokých školách v ČR
Dny otevřených dveří: leden-únor 2011

Leden a únor patří tradičně mezi nejexponovanější období z hlediska uchazečů o VŠ studium. Je to patrné mj. v počtech dnů otevřených dveří, které se konají na našich vysokých školách. Níže najdete seznam termínů dnů otevřených dveří pro jednotlivé fakulty (resp. vysoké školy) v prvních dvou měsících roku 2011. Doporučujeme, abyste si před tím, než se na některý ze dnů otevřených dveří vypravíte, zkontrolovali a ověřili platnost uvedených termínů přímo na stránkách konkrétní VŠ.

5.1.2011 – OU v Ostravě – Fakulta umění

7.1.2011 – VUT v Brně – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

7.1.2011 – OU v Ostravě – Pedagogická fakulta

7.1.2011 – Univerzita Hradec Králové – Filozofická fakulta

7.1.2011 – MENDELU v Brně – Provozně ekonomická fakulta

7.1.2011 – VŠE v Praze – Fakulta financí a účetnictví

7.1.2011 – VŠE v Praze – Fakulta managementu

8.1.2011 – OU v Ostravě – Pedagogická fakulta

8.1.2011 – UK v Praze – 1. lékařská fakulta

8.1.2011 – UK v Praze – Filozofická fakulta

8.1.2011 – VŠE v Praze – Národohospodářská fakulta

13.1.2011 – Univerzita Pardubice – Dopravní fakulta Jana Pernera

13.1.2011 – Univerzita Pardubice – Fakulta zdravotnických studií

13.1.2011 – VŠP Jihlava

14.1.2011 – Univerzita Pardubice – Fakuta ekonomicko-správní

14.1.2011 – UTB ve Zlíně – Fakulta humanitních studií

15.1.2011 – MU v Brně – Pedagogická fakulta

15.1.2011 – UK v Praze – Lékařská fakulta v Hradci Králové

15.1.2011 – UK v Praze – 2. lékařská fakulta

15.1.2011 – VŠE v Praze – Fakulta mezinárodních vztahů

17.1.2011 – UK v Praze – Husitská teologická fakulta

17.1.2011 – UK v Praze – Evangelická teologická fakulta

18.1.2011 – Univerzita Pardubice – Fakulta chemicko-technologická

18.1.2011 – Univerzita Pardubice – Fakulta chemicko-technologická

19.1.2011 – UK v Praze – Lékařská fakulta v Plzni

19.1.2011 – UK v Praze – Fakulta humanitních studií

20.1.2011 – Bankovní institut VŠ

20.1.2011 – Univerzita Pardubice – Fakulta filozofická

21.1.2011 – Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky

21.1.2011 – Univerzita Hradec Králové – Filozofická fakulta

21.1.2011 – MENDELU v Brně – Provozně ekonomická fakulta

26.1.2011 – TU v Liberci – Ekonomická fakulta

28.1.2011 – VŠE v Praze – Fakulta podnikohospodářská

1.2.2011 – ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

2.2.2011 – MZLU v Brně - Zahradnická fakulta

2.2.2011 – ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

3.2.2011 – ČVUT v Praze - Fakulta strojní

3.2.2011 – ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická

3.2.2011 – MU v Brně - Fakulta informatiky

3.2.2011 – VŠ zdravotnická

4.2.2011 – UK v Praze - Pedagogická fakulta

4.2.2011 – UK v Praze - Fakulta sociálních věd

4.2.2011 – VFU Brno

4.2.2011 – ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství

4.2.2011 – VŠB-TU Ostrava

4.2.2011 – MZLU v Brně - Agronomická fakulta

4.2.2011 – Pražská VŠ psychosoc. st.

5.2.2011 – VŠE v Praze Fakulta informatiky a statistiky

7.2.2011 - UK v Praze – Fakulta sociálních věd

7.2.2011 – VUT v Brně - Fakulta chemická

9.2.2011 – TU v Liberci - Ekonomická fakulta

9.2.2011 – ČVUT v Praze - Fakulta dopravní

9.2.2011 – AKADEMIE STING

11.2.2011 – MZLU v Brně - Provozně ekonomická fakulta

16.2.2011 - TU v Liberci - Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

16.2.2011 - AKCENT College

17.2.2011 - Bankovní institut VŠ

18.2.2011 – MZLU v Brně - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

18.2.2011 – ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií

21.2.2011 – Západomorav. VŠ v Třebíči

24.2.2011 – VŠ manaž. inf. a ek.

26.2.2011 – VŠSS HavířovKomentáře