Jak vybrat přípravný kurz?

Komentáře |

Přípravné kurzy se postupně stávají běžnou součástí přípravy na VŠ. Zvláště v případě přijímacích zkoušek, jejichž obsah se příliš neopírá o středoškolské učivo, může být přípravný kurz významným krokem k úspěchu. Jak jej ale vybrat?
Před rozhodnutím o tom, zda navštěvovat přípravný kurz, by si měl uchazeč především uvědomit, že samotný kurz přijetí nezaručí. U řady podob přijímacích zkoušek hraje významnou roli vyřešení dostatečně velkého počtu cvičných úloh (z dříve použitých testů), což je záležitost výrazně přesahující rozsah i nejdelších nabízených kurzů. To platí zejména pro testy studijních předpokladů (TSP MU a OSP Scio). Nedá se tedy předpokládat, že „vysezeným“ kurzem si uchazeč zajistí přijetí. Je dobré mít v této souvislosti rovněž na paměti, že čísla udávající úspěšnost absolventů přípravných kurzů, uváděná některými agenturami v reklamách, bývají často zmanipulovaná a uchazeč nemá reálnou šanci tuto informaci zjistit.

 

Nabídka přípravných kurzů je zejména ve větších městech poměrně široká, kromě přípravných kurzů pořádaných přímo jednotlivými VŠ existuje řada komerčních vzdělávacích agentur specializujících se na tuto oblast.

 

Mohlo by se tedy zdát, že vybrat správný kurz je záležitostí několika minut. Na druhou stranu, ceny kurzů nebývají nízké a kvalita jednotlivých kurzů (i v rámci jedné agentury!) se může dosti výrazně lišit.

 

Jak postupovat při volbě vzdělávací agentury a konkrétního kurzu

 

Vyžadujte konkrétní informace – nejdůležitější bod

 

Každé důležité rozhodnutí by se mělo opírat především o kvalitní informace. V případě přípravného kurzu jde především o to, kdo bude vaším lektorem, jaké má zkušenosti s výukou a jak se angažuje v oblasti přijímacích zkoušek. Ideální je, pokud se můžete zúčastnit ukázkové hodiny nebo lektora přímo kontaktovat a zeptat se ho na vše, co vás zajímá. Detailně se seznamte s obsahem kurzu (a dodávanými studijními materiály) a konzultujte jej se svými spolužáky či kamarády např. na fóru prijimacky-tsp.cz, prijimacky-nsz.cz, … Nejlepší je, máte-li možnost hovořit s těmi, kteří daným kurzem a poté přijímacím řízením již prošli a mohou vás upozornit na to, co je při přípravě nejdůležitější.

 

Zajímejte se o to, co všechno je v ceně

 

Získáte zaplacením kurzu pouze přístup na výuku, anebo i něco navíc? Pamatujte na to, že množství dodávaných materiálů výrazně závisí na zvoleném kurzu: v případě dlouhodobých kurzů jde zpravidla o publikace v papírové podobě, v případě kratších kurzů se může jednat jen o slevy na několik vybraných učebnic. Pozor, věta „Doplňkové studijní materiály zdarma.“ může znamenat: „na kurzu dostanete pár okopírovaných stránek z dřívějších přijímaček (…a o zbytek se postarejte sami)“ – a zde jsme opět u prvního bodu: vyžadujte naprosto konkrétní informace! Cena kurzů není zanedbatelná a Vy máte právo dozvědět se vše, co Vás zajímá. Platíte si jen účast na kurzu, anebo se Vám dostane komplexní přípravy na přijímačky? Jsou v ceně kurzu konzultace přes internet nebo e-learningová podpora studia (internetový kurz)? Literatura? Dostatek cvičných testů včetně řešení v tištěné podobě?

 

Je vhodné nerozhodovat se pouze podle ceny kurzu, ale vzít v úvahu především celkovou cenu přípravy, čili třeba tisk testů, nejsou-li vytištěné v ceně, učebnice, …

Zeptejte se na množství materiálů, které si z kurzu odnesete pro domácí přípravu. V solidních agenturách by měli dbát i na toto, zvláště v případě kurzů TSP MU, OSP Scio aj.

 

Vyzkoušejte si kritické a analytické myšlení v praxi…

 

  • Udělejte si tabulku, v níž porovnáte nabídky jednotlivých agentur podle měřitelných kritérií (jednotlivé služby, součásti kurzu)

  • Při rozhodování dávejte přednost svému úsudku a intuici, ne reklamním heslům

  • Zajímejte se o zkušenosti Vašich kamarádů a známých – nezapomeňte ovšem, že se jedná o zkušenosti s konkrétním kurzem a konkrétním lektorem

  • Větší neznamená nutně lepší. Velké agentury vypisující desítky kurzů se často potýkají s fluktuací lektorů a tak se snadno může stát, že do vašeho kurzu zamíří lektor, který učí poprvé… Mnohé velké agentury věnují velké množství energie a financí na interní záležitosti, marketing a reklamu a mají méně času na zavádění inovací a nápadů do výuky

  • Nevěřte líbivým číslům. Statistiky úspěšnosti absolventů kurzů jsou bezcenné, není-li k nim k dispozici příslušná metodika – statistiky mohou skutečný stav značně zkreslovat, někdy bývají dokonce lživé

  • Mějte na paměti, že konečný efekt záleží také na vašem úsilí a času, který věnujete samostudiu. Drahá příprava v prezenčním kurzu, která není podpořená systematickým domácím procvičováním, je prakticky k ničemu

 

Věříme, že vás výše uvedené myšlenky neodradily od rozhodnutí zúčastnit se přípravného kurzu ale naopak vám pomohou zvolit agenturu, kde vám nabídnou ty nejlepší služby.Komentáře