Zlepšené jazykové vzdělávání studentů VŠ díky Masarykově univerzitě

Ostatní |

Jsou pro vás jazyky prioritou? Pak právě pro vás přináší Masarykova univerzita dobrou zprávu, protože její projekt získal finanční podporu pro zlepšení jazykové výuky z EU.
Nové jazykové kurzy, semináře, odborné konference, ale i studijní materiály pro učitele a studenty získají VŠ díky projektu IMPACT. Za pomoci hlavního řešitele, kterým je MU, tak získají české VŠ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 66 milionů korun. Cílem projektu je především zlepšit jazykové vzdělávání na českých VŠ a uplatnit zahraniční výukové metody.

Jazykové znalosti absolventů vysokých škol musí reagovat na vývoj potřeb na trhu práce a zajistit jejich konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku. Tomu je třeba uzpůsobit také metody učení, ale i testovací a hodnotící nástroje,“ konstatovala Hana Reichová, ředitelka Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity a hlavní řešitelka projektu.

Na základě tříletého projektu zahájeného v letošním květnu tak bude inovováno na 90 jazykových kurzů určených studentům. Řešitelé budou organizovat zahraniční stáže, semináře a workshopy. Výsledkem projektu budou také studijní materiály v podobě příruček, ale i speciální testovací sady pro konkrétní jazyky a fakulty. Projekt předpokládá, že jeho výstupy využije jen v prvních třech letech jeho realizace více než 7000 studentů.

K dalším účastníkům projektu IMPACT patří mimo MU i Technická univerzita v Liberci, Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a České a slovenské asociace učitelů jazykových center na VŠ. Do práce na projektu se dále zapojí dvacítka zahraničních lektorů, konzultantů a hodnotitelů z dvanácti zemí světa.

 

Zdroj: TZ MUKomentáře