Video: 7 fakult, 33 bakalářských studijních programů, přes 23 000 studentů – VŠB-TU Ostrava

Ostatní |

Prohlédněte si video představující možnosti studia na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě v Ostravě.
VŠB-TU poskytuje bakalářské studium na sedmi fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Celkem si můžete vybrat z 33 bakalářských studijních programů. V současnosti je na fakultě více než 23 000 studentů.

 

Zdroj: YouTube.comKomentáře