UTB se stala plnohodnotným členem mezinárodní organizace ESN International

Ostatní |

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně je od května plnohodnotným členem organizace ESN Int. Jaké z toho plynou studentům výhody?
Díky zlínským dobrovolníkům se stal v květnu Buddy System Zlín plnohodnotným členem mezinárodní organizace Erasmus Student Network International. Od roku 2011 byla Univerzita Tomáše Bati přidruženým členem ESN Czech Republic, čímž se zařadila mezi klub českých sekcí, jež se starají o „erasmáky“. Ti přijíždí ze zahraničí na výměnné studijní pobyty.

V současnosti se Buddy System Zlín stará nejen o přibližně 80 studentů na krátkodobé návštěvě, ale i o další desítky dlouhodobě studujících na bakalářském, magisterském či doktorském stupni. Prezident Buddy Systemu Zlín Milan Hnátek konstatoval, že zlínští buddy vyvíjí snahy o vstup do tohoto mezinárodního klubu již po několik let, takže je to pro univerzitu obrovský úspěch, se kterým v letošním roce ani nepočítali. Díky členství v ESN Int. se tak studentům otevřely možnosti studia po celém světě.

Všichni zájemci o aktivity spojené s členstvím v Buddy Systemu se mohou až do 30. července 2012 přihlásit na stránkách UTB. Díky péči o zahraniční studenty se jim tak naskýtá příležitost poznat cizí kulturu, aktivně využít cizí jazyk a vytvořit si nová přátelství. Následně navíc můžou získat lepší postavení při případné žádosti o studijní zahraniční pobyt.

 

Zdroj: www.utb.czKomentáře