UPCE: akademická poradna APUPA spouští provoz

Ostatní |

Univerzita Pardubice otevírá 2. května 2012 akademickou poradnu APUPA. Jakou nabízí pomoc a komu bude sloužit?
Akademická poradna Univerzity Pardubice chce zlepšit přístup k vysokoškolskému vzdělání studentům se specifickými potřebami. Interdisciplinární tým složený z psychologů, terapeutů, supervizorů, léčebného i speciálního pedagoga, sociálního pracovníka a kariérního poradce budou individuálním přístupem pomáhat studentům řešit problémy spojené se studiem, závažnými životními situacemi, i volbou kariérní dráhy.

Poradna bude sloužit nejen stávajícím studentům, ale i potenciálním uchazečům, kteří se na Univerzitě Pardubice chystají v budoucnu studovat. Právě jim můžou odborníci poradit s výběrem vhodného oboru. U absolventů bude poradna usilovat o podporu při vstupu na pracovní trh.

Jak uvádí sama koordinátorka poradny APUPA Zdenka Šándorová: „Studenti se mohou na tým pracovníků obracet se svými problémy. Chceme jim nabídnout naši pomocnou ruku, a to jak při řešení studijních obtíží, tak třeba v tíživých životních situacích. Pomůžeme jim např. v otázce poruch osobnosti nebo se zvládáním stresových stavů. Také jim nabízíme spolupráci a pomoc při sebeprezentaci, nácviku koncentrace a nejrůznějších sociálních dovedností. A ve výčtu bych mohla pokračovat dál.“

Poradna navazuje na projekt Univerzita Pardubice a kampus bez bariér, který byl spuštěn letos v březnu.

Více informací spolu s kontakty a úředními hodinami naleznete na webu UPCE.

 

Zdroj: UPCE.czKomentáře