UP realizuje projekt Okno do světa pro zavedení studentů do praxe

Ostatní |

Univerzita Palackého v Olomouci realizuje v letošním roce projekt Okno do světa. Co má za cíl a jak je realizován?
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci připravila pro své studenty v letošním roce projekt Okno do světa, první kroky do praxe. Stěžejní téma tvoří propojení teorie s praxí, jež bude přínosem v budoucí kariéře studentů. Mimo semináře a exkurze je klíčová i spolupráce studentů s odborníky např. formou kulatých stolů. Na závěr čeká studenty vědomostní kvíz.

Projekt je naplánován v souladu s časovými možnostmi studentů, aby se tak mohli zúčastnit bez komplikací všech pořádaných workshopů a exkurzí v daném semestru. Akce probíhají pod vedením odborníků z praxe, takže jsou určeny zejména široké studentské veřejnosti. Cílem je šířit mezi studenty cenné vědomosti s praktickým uplatněním, a umožnit tak vzájemnou interakci s přednášejícími.

Pro včasnou informovanost sledujte webové stránky Přf UP nebo tištěné letáky, jež budou distribuovány mezi studenty. Účastí na akcích navíc mimo profesního rozhledu získávají studenti možnost po správném vyplnění závěrečného online kvízu zařadit se do slosování o zajímavé ceny. Na prvního vylosovaného čeká zahraniční stáž a pro několik dalších vylosovaných jsou připraveny čtečky Kindle 4G, digitální fotoaparáty a další ceny.

 

Zdroj: prf.upol.czKomentáře