Projekt inovace mezinárodních studijní programů na brněnských univerzitách

Ostatní |

VUT spolu s MU úspěšně ukončily společný projekt inovace mezinárodních studijních programů brněnských univerzit.
Brněnské Vysoké učení technické ve spolupráci s Masarykovou univerzitou ukončily projekt inovace mezinárodních studijní programů, který byl předložen v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Po finanční stránce byl projekt podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR se souhlasem ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Fialy.

Projekt umožnil provedení aktualizace dokumentace mezinárodních studijních a vzdělávacích programů uskutečňovaných na obou VŠ zejména magisterského typu včetně kvalifikačních programů MBA, MPA a LLM. V rámci projektu byly sjednoceny osnovy, aktualizováno zaměření profilu absolventa, výstup z učení, metody vedení výuky a metody hodnocení studijních výsledků.

Součástí rozsáhlého programu bylo i školení lektorů v moderních metodách vedení výuky. Zároveň projekt nastavil standardy řízení kvality za účelem získání mezinárodní akreditace a umožnění ohodnocení těchto programů. Projekt také vypracoval marketingovou komunikaci pro propagaci a oslovování odpovídajících zájemců o příslušné studium.

 

Zdroj: www.vutbr.czKomentáře