Nejlepší výzkum v informatice a politologii? V současnosti na MU

Ostatní |

Poslední výzkumná studie CERGE-EI vyhodnotila nejlepší výzkum v oborech informatika a politologie v České republice na Masarykově univerzitě v Brně.
Celkem studie srovnávala 122 oborů z nejrůznějších vědeckých pracovišť ČR. U oboru Informatika se na čele tabulky umístila se suverénním náskokem MU. Celkem 67 započítaných výsledků výzkumu předčilo druhý umístěný Ústav informatiky Akademie věd (AV ČR) s 27 výsledky.

Připočteme-li k výsledkům výzkumu ještě pestrou průmyslovou spolupráci, která stejně jako výzkum dostane výrazný impuls díky budovanému centru CERIT, je vidět, že máme opravdu po všech stránkách co nabídnout,“ uvedl Michal Kozubek, děkan Fakulty informatiky MU.

I výzkum v oboru Politologie a politických věd vede Fakulta sociálních studií MU s 24 výstupy před Sociologickým ústavem AV ČR a Ústavem mezinárodních vztahů

Do první desítky oborů s nejlepším výzkumem se zařadily i další obory MU, mezi které patří například psychologie, sociologie, astronomie a astrofyzika, geochemie, meteorologie, vliv životního prostředí na zdraví, genetika a molekulární biologie, botanika, oftalmologie, stomatologie, neurochirurgie a neurovědy, které se realizují na Přírodovědecké a Lékařské fakultě či na Fakultě sociálních studií MU.

Studie „Kde se v ČR dělá nejlepší výzkum“ autorů Štěpána Jurajdy a Daniela Münicha vznikla v rámci projektu IDEA CERGE-EI Národohospodářského ústavu AV ČR.

 

Zdroj: TZ MUKomentáře