Masarykova univerzita uspěla v čerpání financí z EU na propagaci vědy

Ostatní |

Masarykově univerzitě se podařilo získat z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 45 milionů.
V rámci dvouletého programu Věda a vědci pro vzdělanost moderní společnosti, který odstartoval  začátkem července, připraví MU nový webový portál o  nejnovějších objevech, speciálních popularizačních akcích pro studenty či výukové kurzy pro akademické pracovníky v oblasti propagaci vědy.

Hlavním cílem je přiblížit současné vědecké bádání přitažlivou formou studentům středních a vysokých škol, abychom u nich vzbudili zájem o vědu a motivovali je pro případnou vědeckou kariéru. Projekt by měl také zvýšit kompetence odborníků v oblasti popularizace vědy a výzkumu,“ řekl Petr Dvořák, řešitel projektu a prorektor pro výzkum MU.

Kromě interaktivních webových stránek zaměřených na objevy, patenty a úspěchy výzkumníků z MU zahrnuje projekt také přípravu devíti cyklů popularizačních výstav. Ty budou zaměřeny na oblasti biologie, chemie, archeologie či medicíny. Díky projektu zrealizuje MU 60 virtuálních prohlídek, jež zmapují spektrum přírodních i humanitárních výzkumných oblastí na univerzitě.

Součástí projektu je i centrum Bioskop, které studentům přiblíží svět vědy přímo na pracovištích MU. Středoškoláci se můžou těšit i na program Věda v kufříku, během něhož představí pracovníci MU experimenty přímo na školách. Dny vědy a odborné přednášky přiblíží studentům vědeckou dráhu jako možnou profesní kariéru a 90 talentovaným vysokoškolákům nabídne projekt pozici vědeckých asistentů ve výzkumu na všech devíti fakultách MU.

 

Zdroj: TZ MUKomentáře