Projekt Stereotýpek v nás pokračuje v programech interkulturního vzdělávání

Akce a mimoškolní aktivity |

Projekt interkulturního vzdělávání Stereotýpek v nás, který je určen pro střední školy, pokračuje ve svém programu i ve druhém pololetí.
Projekt, který je realizován lektory z organizací Multikulturní centrum Praha, AFS Mezikulturní programy a INEX-SDA, se zabývá otázkami kulturní odlišnosti, stereotypního uvažování, životem mezi cizinci a dále třeba i otázkou dobrovolnictví. Projekt je realizován formou seminářů a dílen a je zaměřen na studenty 1. až 3. ročníků středních odborných škol, jeho další součástí jsou víkendové akce pro studenty a školení pro učitele a pedagogické pracovníky v pěti krajích – Středočeském, Karlovarském, Jihočeském, Plzeňském a Královéhradeckém.

Projekt je pro školy koncipován jako interkulturní seminář v rozsahu 90 minut (tedy dvou vyučovacích hodin) nebo celý cyklus interkulturních dílen v celkovém rozsahu 3 x 90 minut. Seminář se zaměřuje třeba na ideální soužití lidí s různým kulturním zázemím, dílny pak mají za cíl hlubší reflexi vybraných témat, například stereotypů a jejich vzniku nebo životních hodnot.

Vážnější zájemci o problematiku z řad studentů mohou samostatně využít nabídky dvou vícedenních akcí. První z nich je prožitkový kurz, druhou potom miniworkcamp zaměřený na dobrovolnickou práci. Obě akce se dají přizpůsobit i celým třídám.

Metodiky vzdělávacího programu naleznete zdarma ke stažení na stránkách stereotypek.mkc.cz, tam také naleznete seznamy zapojených škol či pozvánky na akce. Projekt naleznete i na facebooku:   http://www.facebook.com/stereotypek.

Pokud máte jako jednotlivci nebo školy zájem o účast v některém z výše uvedených projektů, kontaktujte Karolínu Kousalovou z AFS Mezikulturní programy, a to na e-mailu  karolina.kousalova@afs.org nebo na telefonu 724 045 604.
Související články
Komentáře