Seznamy oborů v Učitelských novinách právě vycházejí

Volba VŠ oboru |

Tradiční pomůcka uchazečů o studium na českých VŠ se právě dostává na novinové stánky a do knihkupectví.
Tradiční „katalogové“ číslo UN obsahuje seznamy oborů, do nichž budou přijímáni studenti v letošním školním roce, členěné podle fakult a studijních programů. Obsahují klíčové termíny (podání přihlášek, přijímacích zkoušek, dny otevřených dveří), základní kontaktní údaje o škole vč. webových adres a informace o obsahu a formě přijímacích zkoušek.

Pokrývá všechny veřejné, státní i soukromé VŠ v České republice. Data pocházejí ze zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Centra pro studium vysokého školství.

Vydání je tradičně naplněno reklamou na nejrůznější přípravné kurzy a na studium na soukromých VŠ.Komentáře