Fakulta informatiky MU – komentované statistiky

Volba VŠ oboru |

Uvažujete o podání přihlášky na Fakultu informatiky MU a zajímají vás statistiky týkající se přijímání v posledním přijímacím řízení?
Přinášíme vám komentovaná data, která by vám mohla pomoci při rozhodování o volbě oboru na FI MU.

Uvedená data získala vzdělávací agentura Kurzy-Fido.cz na základě žádosti v rámci svobodného přístupu k informacím, Masarykova univerzita tyto informace zveřejnila na svých webových stránkách.

Uchazeči o studium na FI MU byly přijímáni pouze na základě výsledku (percentilu) v celouniverzitním Testu studijních přepdokladů (TSP MU), pokud jim nebyla prominuta přijímací zkouška.

Studijní program / studijní obor Počet uchazečů Přijato celkem TSP poslední přijatý (percentil)
Aplikovaná informatika
Bioinformatika 67 45 57,2
Aplikovaná informatika 553 385 54,02
Informatika ve veřejné správě 63 40 54,02
Informatika
Počítačová grafika a zpracování obrazu 533 309 54,14
Matematická informatika 105 83 54
Paralelní a distribuované systémy 16 13 62,64
Počítačové sítě a komunikace 418 239 54,14
Počítačové systémy a zpracování dat 332 227 54
Programovatelné technické struktury 49 38 54,37
Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka 61 46 55,6
Informatika a druhý obor
Informatika a druhý obor + Fyzika se zaměřením na vzdělávání 2 1 59,35
Informatika a druhý obor + Matematika se zaměřením na vzdělávání 13 7 55,08

 

Zdroj:  Masarykova univerzita

 

Komentáře

  • Rozmezí, ve kterém se pohybují percentilové hranice, není příliš široké: od 54 do 62,64. Znamená to, že nemá význam podávat si na FI MU více přihlášek na různé obory (je pravděpodobné, že by se uchazeč dostal buď na všechny z nich a byl nucen mezi nimi vybírat, anebo by se nedostal ani na jeden z nich).

  • Přestože podíl přijatých uchazečů ku počtu všech uchazečů na daný obor, je na FI MU relativně vysoký (např. u Paralelních a distribuovaných systémů 81 procent), je zapotřebí mít v TSP MU relativně slušný percentilový výsledek („předstihnout více než polovinu všech, co TSP konají“).

  • K získání percentilu 50 bylo zapotřebí získat zhruba 25 bodů, k získání percentilu 60 musel být bodový zisk přibližně 27,5 bodu (ze 70 možných)Komentáře