Září plné vědy díky Fakultě chemické brněnského VUT

Akce, služby, aktivity | 07.09.2012

V rámci projektu Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty připravuje Fakulta chemická a její Centrum materiálového výzkumu řadu zářijových akcí zaměřených na vědu. více