Právnická fakulta MU v Brně

Fakulty |

Právnická fakulta MU v Brně - základní informace
Právnická fakulta MU v Brně

Webové stránky: www.law.muni.cz

Adresa: Veveří 70, 611 80 Brno

Aktuality: http://www.law.muni.cz/content/cs/ruzne/aktuality/

Tiskové zprávy: http://www.muni.cz/law/events/press_releases

Fakultní časopis: http://octopus.juristic.cz/
Související články
Komentáře