VUT v Brně pořádá Den elektrotechniky

Akce, služby, aktivity |

Vysoké učení technické v Brně pořádá nejen pro zájemce z řad široké veřejnosti Den elektrotechniky.
VUT v Brně pořádá 2. června 2012 jako doprovodnou akci výstavy Labyrint poznání pro všechny zájemce a potenciální uchazeče Den elektrotechniky. Přijďte se tak zábavnou formou seznámit s výsledky a obory studia na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, která program ve spolupráci s brněnským Technickým muzeem připravila.

V Technickém muzeu si můžete od 10 do 16 hodin prohlédnout interaktivní ukázku spolu s demonstrací rozmanitých technologií. Těšte se mimo jiné na chaotické oscilátory, závody s roboty, využívání solární energie, radioamatérské vysílání a mnoho dalších ukázek.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií byla založena již roku 1959. V současnosti ji studuje více než 4 400 studentů v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu. Na bakalářském stupni můžete studovat obory Biomedicínská technika a bioinformatika (BTBIO), Angličtina v elektrotechnice a informatice (AJEI-H) a Elektrotechnika, elektronika a komunikační a řídicí technika (EEKR). Všechny programy lze studovat jak v prezenční, tak i v kombinované formě. Detailní prezentace studijních programů naleznete na stránkách fakulty.

 

Zdroj: www.feec.vutbr.czKomentáře