Univerzita Karlova v Praze

|

Základní informace o Univerzitě Karlově v Praze
Univerzita Karlova v Praze

Webové stránky: www.cuni.cz

Adresa: Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1

Aktuality:

Tiskové zprávy: www.cuni.cz/UK-593.html

Univerzitní časopis: iforum.cuni.cz

Univerzitní zpravodajský portál: www.ukacko.cz

Uplatnění absolventů v praxi:

Základní statistické údaje

  • Největší univerzita v ČR

  • 17 fakult

  • téměř 660 studijních oborů

  • téměř 50 000 studentů v řádném studiu

  • více než 6000 zahraničních studentů
Související články
Komentáře