Prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc.

Rozhovory | 07.02.2011

děkan Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze více