Proč volit či nevolit soukromou vysokou školu

Volba VŠ oboru | 20.01.2011

Není pochyb o tom, že většina zájemců o studium na vysoké škole v České republice volí veřejné vysoké školy. Tedy ty, na kterých se (doposud) neplatí školné. Ale není to jen otázka finanční zátěže. Soukromé vysoké školy si doposud nevybudovaly v tuzemském vzdělávacím systému takové postavení a prestiž, aby jim studenti dávali přednost. Zároveň nabízejí pouze omezené spektrum studijních oborů. Soukromé vysoké školy zde však jsou a snaží se přesvědčovat uchazeče o tom, že placení školného se jim může vyplatit. více