Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA

Rozhovory | 24.01.2011

děkanka Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně více